arrow

 

در این دوره با فرآیند کامل بازرگانی خارجی (واردات و صادرات) به طور کامل و به صورت کاربردی در یکی از باسابقه ترین مراکز آموزش بازرگانی زیر نظر شاخص ترین و مجرب ترین استاد بازرگانی…

بیشتر بخوانید.

در این دوره با فرآیند کامل بازرگانی خارجی (واردات و صادرات) به طور کامل و به صورت کاربردی در یکی از باسابقه ترین مراکز آموزش بازرگانی زیر نظر شاخص ترین و مجرب ترین استاد بازرگانی بین الملل که سال ها در زمینه آموزش بازرگانی و امور مرتبط گمرکی فعالیت دارند آشنا می شوید. برگزاری دوره در مرکز آموزش بازرگانی شرکت افیتکو وبا همراهی و حضور صدها تن از مدیران و تجار ایرانی برگزار می شود. ارائه نکات عملی و اجرایی ازبارزترین مزیت های این دوره می باشد. همچنین مباحث نظری و تئوری به صورت CD و جزوات در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

آشنایی با فرایند ها و روشهای واردات کالا در ایران

 

بررسی و تحلیل اسناد داخلی و بین المللی

 

آشنایی با انواع روشهای پرداخت بین المللی در بازرگانی

 

اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل ناظر بر آن UCP 600

 

اینکوترمز  2010 و نقش آن در قراردادهای بین المللی بازرگانی

 

حمل و نقل بین المللی و اسناد حمل و نقل

 

ضمانتنامه های بانکی و نقش آن در تسهیل بازرگانی بین الملل

 

روشهای تامیین مالی در بازرگانی بین الملل (فاینانس، ریفاینانس، یوزانس)

 

فرایندهای کلی گمرک و ترخیص کالا

فروش از حساس ترین، مشکل ترین و درعین حال مهم ترین اجزای هر فعالیت

فروش از مهم ترین وظایف هر بنگاه اقتصادی به شمار می آید، چرا که ارتباط مستقیمی با درآمد و سود خالص آن بنگاه اقتصادی دارد؛ در این دوره آموزشی شما با تکنیک های عملی افزایش فروش و ارتقاء سطح فروش به صورت کاربردی آشنا می شوید.

 

سر فصلهای دوره :

 

 • اصول بازاریابی و فروش
 • فرآیند فروش حرفه ای
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • وفادار سازی مشتریان
 • رضایتمندی مشتریان
 • هدف گذاری سالیانه و دوره ای فروش
 • سازماندهی تیم فروش
 • سازماندهی شبکه پخش و توزیع
 • تکنیک ها و تاکتیک های فروش موفق
 • ابزار های افزایش فروش

 

– بررسی اجمالی اینکوترمز

– بررسی روشهای پرداخت در تجارت بین الملل

– ساختار گمرک

– تعریف اصطلاحات گمرکی

– مدارک لازم جهت ترخیص کالا

– گردش کار درگمرک جهت ترخیص کالا

– صاحب کالا در گمرک

– رویه های واردات کالا (ورود قطعی، ورود موقت، ترانزیت داخلی وخارجی و کالای مرجوعی  به خارج)

– نحوه تکمیل فرم اظهارنامه گمرکی

– ساختار سیستم HS

– ارزش کالا در گمرک ومحاسبات مربوطه

– تعیین وزن کالاجهت محاسبه حقوق ورودی

– تخلفات وقاچاق گمرکی

– اختلافات گمرکی ومراجع رسیدگی به ان

– مسئولیت گمرک برای حفظ کالا

– کالای متروکه

– کسر تخلیه واضافه تخلیه

– کابوتاژ

– صادرات قطعی

– صادرات موقت

– مقررات گمرکی که برای تعمیر به خارج ارسال می شوند

– مواد قانونی  مرتبط بااثر تغییرات سود بازرگانی وممنوعیت ورود کالا برای کالاهای موجود در گمرک

– مقررات گمرکی وصادرات وواردات در مناطق آزاد تجاری

– مقررات گمرکی وصادرات وواردات در مناطق ویژه اقتصادی

 

 • آشنایی با فرایند  واردات و صادرات در ایران
 • بررسی و تحلیل اسناد داخلی و بین المللی
 • آشنایی با انواع روشهای پرداخت بین المللی در بازرگانی
 • اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل ناظر بر آن UCP 600
 • اینکوترمز  ۲۰۱۰ و نقش آن در قراردادهای بین المللی بازرگانی
 • حمل و نقل بین المللی و اسناد حمل و نقل
 • ضمانتنامه های بانکی و نقش آن در تسهیل بازرگانی بین الملل
 • روشهای تامیین مالی در بازرگانی بین الملل (فاینانس، ریفاینانس، یوزانس)
 • فرایندهای کلی گمرک و ترخیص کالا
 • آشنایی با فرایند واردات و صادرات
 • واردات و صادرات (تامین کنندگان، بیمه، کارت بازرگانی، ثبت سفارش، گمرک و…)
 • انتخاب منابع تهیه کالا
 • جستجوی اینترنتی و یافتن فروشندگان خارجی
 • مذاکرات در خرید کالا
 • نحوه مکاتبات و درخواست پروفرما
 • چگونگی تنظیم پیش فاکتور و درج مفاد مورد نیاز در آن
 • مسائل کاربردی کارت بازرگانی در ثبت سفارش کالا
 • طرز تکمیل فرمهای ثبت سفارش و گشایش اعتبار و اظهارنامه گمرکی با ذکر مقررات مربوطه
 • مقررات صادرات و واردات  داخلی
 • واژه ها و اصطلاحات گمرکی
 • مسائل گمرک
 • بیمه و انواع پوشش های بیمه ای صادرات و واردات کالا
 • ثبت سفارش و تشریفات ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی
 • نحوه گردش کار اجرایی ثبت سفارش
 • ترخیص کالا و نحوه گردش کار اجرایی
 • بررسی اسناد حمل
 • بررسی مراحل خرید خارجی کالا
 • حمل و نقل و بازرسی کالا
 • اسناد بازرگانی خارجی
 • بیمه حمل و نقل کالا
 • بررسی متن اعتبار اسنادی
 • تنظیم فاکتور و لیست عدل بندی
 • دستیابی به اطلاعات فروشندگان از طریق اینترنت
 • آشنایی با واژگان و فرم های ثبت سفارش واردات
 • معرفی سیستم الکترونیکی ثبت سفارش در اینترنت
 • آشنایی با انواع روشهای پرداخت بین المللی در بازرگانی
 • روشهای پرداخت نقدی
 • روشهای پرداخت از طریق حساب باز
 • روشهای پرداخت از طریق پیش پرداخت
 • روشهای پرداخت از طریق وصولی ها
 • روشهای پرداخت از طریق برات
 • روشهای پرداخت از طریق اعتبار اسنادی
 • اعتبارات اسنادی و مقررات متحدالشکل ناظر بر آن
 • آشنایی با انواع اعتبارات اسنادی و مقررات مربوطه
 • اعتبارات اسنادی
 • تعریف اعتبار اسنادی
 • انواع اعتبارات اسنادی و کاربرد آنها
 • مراحل مختلف یک اعتبار: درخواست، گشایش، ارائه اسناد و تسویه حساب
 • اعتبارات اسنادی خاص و ویژگی آنها
 • مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
 • مقررات و تعاریف عمومی
 • انواع اعتبارات اسنادی و نحوه ابلاغ آنها
 • تعهدات و مسئولیتها
 • اسناد
 • مقررات گوناگون
 • اعتبار قابل انتقال
 • واگذاری عواید
 • اینکوترمز ٢٠٠٠ و نقش آن در قراردادهای بین المللی بازرگانی
 • اینکوترمز و قرارداد بازرگانی بی نالمللی با تاکید بر چگونگی تحویل کالا
 • چهار گروه اینکوترمز و نگاه عمده آنها
 • توزیع هزینه و ریسک و تشریح نقاط بحرانی در اینکوترمز
 • بررسی ١٣ اصطلاح و مقایسه آنها
 • نمایش گرافیکی مسئولیت های طرفین در ترم های مختلف
 • ضمانتنامه های بانکی و نقش آن در تسهیل بازرگانی بین الملل
 • انواع ضمانتنامه ها در تجارت بین المللی
 • ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
 • ضمانتنامه حسن انجام کار
 • ضمانتنامه پیش پرداخت
 • ضمانتنامه استرداد کسور وجه ضمان
 • انواع ضمانت توسط صندوق ضمانت صادرات ایران
 • روشهای تامیین مالی در بازرگانی بین الملل (فاینانس، ریفاینانس، یوزانس)
 • استفاده از تسهیلات فروشنده (یوزانس)
 • تسهیلات ریفاینانس داخلی
 • استفاده از خطوط ریفاینانس بانکها
 • فاینانس و نقش قراردادهای تسهیلات مالی در گسترش و توسعه تجارت بازرگانی
 • گمرک و ترخیص کالا
 • واژه ها واصطلاحات گمرکی
 • ارزش کالا در گمرک
 • محاسبه حقوق گمرک و سود بازرگانی