arrow

از آنجا که زندگی پس از بازنشتگی ، یک نوع تجدید قوا برای زندگی جدید می باشد. و ازطرفی عزیزانی که یک عمر در حیطه کار بوده اند، پس از بازنشستگی یک نوع خلاء کاری را در خود حس می کنند. در این خصوص شرکت بین المللی افیتکو برنامه کاری خاصی در خصوص یک نوع خود اشتغالی ایده ال با سود باورنکردنی را برای این عزیزان در نظر گرفته است. 

در این راستا شما عزیران می توانید ضمن اخذ مشاوره رایگان از مشاورین ما، بستر کاری وشغلی خاصی را برای خود مهیا نمایید.این شرکت با داشتن بیش از 480 خط تولید مختلف آماده است که به شما عزیران سرویس دهی نمایید.

با افیتکو هم شغل خواهید داشت و هم درآمد. در ضمن ، با این روش می توانید جند نفر از اطرافیان خود را به کار مشغول کنید.

افیتکو انتخاب هوشمندانه حرفه ای ها

لطفا با ما در تماس باشید.

مشاور شما : مهندس امیرکاظمیان  09123515498    www.efitco.com   info@efitco.com